22. december – Et uventet besøg

22. december – Et uventet besøg

Glæden over den gode mail tidligere på ugen sidder stadig i Linda. Det får en idé til at spire. Hun vil give den gode glædesfølelse videre ved at aflægge sin LÆR AT TACKLE-kollega Bente et lille visit. Bente havde nemlig ikke kunnet deltage i juleafslutningen på LÆR...
20. december – Et betydningsfuldt fællesskab

20. december – Et betydningsfuldt fællesskab

I dag har kommunens kursuskoordinator inviteret Lisa, Aksel, Richard, Bente og Linda til en lille juleafslutning sammen med resten af kommunens instruktørteam. Teamet består af 11 instruktører, hvis man medregner koordinator. Koordinator er nemlig også...
23. december – En vigtig snak

23. december – En vigtig snak

Ret overraskende er Lisas feriestart hos forældrene gået bedre end forventet. Efter sin ankomst den 22. december havde Lisa sat sig med sin mor og delt de svære tanker og bekymringer, hun havde haft forud for ferien. Det havde været en stor lettelse at få sagt tingene...
21. december – En ven i nøden

21. december – En ven i nøden

Mens Richards kone levede, havde de ofte besøg af Kirstens gode veninde Helene. Det var blevet til rigtig mange hyggelige stunder med dejlig mad, dybe samtaler og gode grin til langt ud på natten. Siden Kirstens bortgang er Richard og Helenes kontakt gledet lidt i...
24. december – Juleaftensdag med kollegerne

24. december – Juleaftensdag med kollegerne

Dengang Linda, Richard, Aksel, Lisa og Bente blev uddannet som instruktører, blev de inviteret ind i en lukket facebookgruppe. Gruppen administreres af en af kommunens instruktører. I det daglige fungerer gruppen som et kollegialt fællesskab, hvor man kan spørge...