Bliv instruktør på LÆR AT TACKLE

Har du lyst til at hjælpe andre langvarigt syge eller pårørende i, hvordan de får mere overskud og en bedre hverdag? Så bliv instruktør på LÆR AT TACKLE-kurserne.  Der er brug for dig, og du bliver samtidig glad af det.

Som instruktør skal du helst have erfaring med langvarig sygdom; enten fordi du selv har været syg, eller fordi du er nær pårørende til en syg voksen. Dine erfaringer gør dig til en god rollemodel og betyder, at du kan sætte dig i dine kursisters sted.

Mange af LÆR AT TACKLEs instruktører har selv haft brug for at deltagere på et kursus på grund af personlige udfordringer. Kurserne har givet dem lyst til selv at undervise.

De fortæller, at de får det bedre af at være instruktører. Bl.a. fordi undervisningen fastholder dem i at bruge kursets redskaber.

Før du kan kalde dig LÆR AT TACKLE-instruktør, skal du gennem følgende:

 • Gennemføre en 4-dages uddannelse (betales af  din kommune)
 • Besvare nogle enkle opgaver online
 • Undervise på mindst to kursusforløb
 • Modtage vejledning af en masterinstruktør.

Spørg i din kommune, om der er brug for dig. Det er der nemlig tit! Det er din kommune, som afgør, hvem den vil indstilles til instruktøruddannelser.

HER finder du kontaktinfo til din kommunes kursuskoordinator.

Login til INSTRUKTØRINFO >>

  Hent foldere om de forskellige uddannelser

  “Det er en stor tilfredsstillelse at hjælpe andre med
  at hjælpe sig selv. 
  Det styrker mit eget selvværd”.

  Hvad lærer du?

  På instruktøruddannelsen trænes du i at lede dit kursus samt undervise ved hjælp af en manual.

  Forløbet består af 2 x 2 dages uddannelse, en kort onlinebesvarelse samt praktisk erfaring på 2 kursusforløb. På den praktiske del modtager du vejledning fra erfarne instruktører.

  Du behøver ikke have erfaring med at undervise.

  Uddannelsen betales af din kommune. Kontakt din kommune og spørg om mulighederne.