Bliv instruktør på LÆR AT TACKLE

Mange instruktører på LÆR AT TACKLE udtrykker stor glæde over at kunne hjælpe andre og være gode rollemodeller for deres kursister. De fortæller også, at de selv får det bedre af at være instruktører, da det fastholder dem i at bruge kursets redskaber i deres egen hverdag.

Ofte får kursister på LÆR AT TACKLE lyst til selv at undervise på kurserne. For at blive LÆR AT TACKLE-instruktør skal du gennemføre et 4-dages uddannelsesforløb. Desuden skal du undervise på mindst to kursusforløb samt modtage vejledning, inden du kan certificeres som instruktør. 

Uddannelsen betales af din kommune, som også er dem, der afgør, hvem der indstilles til uddannelse.

Læs mere i uddannelsesfolderne

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

“Det er en stor tilfredsstillelse at hjælpe andre med
at hjælpe sig selv. 
Det styrker mit eget selvværd”.

Hvad lærer du?

På instruktøruddannelsen trænes du i at lede et kursus og undervise ved hjælp af en manual.

Forløbet består af 2 x 2 dages uddannelse samt praktisk erfaring på 2 kursusforløb. På den praktiske del modtager du vejledning fra erfarne instruktører.

Du behøver ikke have erfaring med at undervise.

Uddannelsen betales af din kommune. Kontakt din kommune og spørg om mulighederne.