Bliv instruktør på LÆR AT TACKLE

Bliv instruktør på LÆR AT TACKLE.  Du bliver glad af det.

Som instruktør skal du helst have erfaring med langvarig sygdom; enten fordi du selv har været syg eller som nær pårørende til en syg voksen. Din erfaring med at håndtere langvarig sygdom gør dig til en god rollemodel for dine kursister.

Mange af LÆR AT TACKLEs instruktører har selv været deltagere på kurserne. Efterfølgende har de fået lyst til at undervise. De fortæller, at de får det bedre af at være instruktører, da det fastholder dem i at bruge kursets redskaber i deres egen hverdag.

Før du kan kalde dig LÆR AT TACKLE-instruktør, skal du gennem følgende:

 • gennemføre en 4-dages uddannelse (betales af  din kommune)
 • besvare nogle enkle opgaver online
 • undervise på mindst to kursusforløb
 • modtage vejledning af en masterinstruktør.

Herefter kan du certificeres som instruktør. Din kommune  afgør, hvem der skal indstilles til instruktøruddannelser.

Spørg i din kommune, om der er brug for dig. Det er der tit!
Find kontaktinfo til din kursuskoordinator.

Her finder du  login til INSTRUKTØRINFO for uddannede instruktører.

  Hent foldere om  uddannelserne

  “Det er en stor tilfredsstillelse at hjælpe andre med
  at hjælpe sig selv. 
  Det styrker mit eget selvværd”.

  Hvad lærer du?

  På instruktøruddannelsen trænes du i at lede et kursus og undervise ved hjælp af en manual.

  Forløbet består af 2 x 2 dages uddannelse samt praktisk erfaring på 2 kursusforløb. På den praktiske del modtager du vejledning fra erfarne instruktører.

  Du behøver ikke have erfaring med at undervise.

  Uddannelsen betales af din kommune. Kontakt din kommune og spørg om mulighederne.