Få overskuddet og roen tilbage,
hvis du har angst eller depression

LÆR AT TACKLE angst og depression

Føler du dig trist, deprimeret eller ked af det? Eller er du tit ængstelig, bekymret eller angst? Så kan du få hjælp på  kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. De fleste oplever at få det markant bedre efter at have deltaget.

På dette kursus mødes man fysisk i grupper. Deltagelse er GRATIS at deltage. Forløbet er for voksne over 18. Kurset udbydes også:

LÆR AT TACKLE angst og depression får du konkrete redskaber til at arbejde med de udfordringer, man typisk får, når man har symptomer på angst og depression. Når du lærer redskaberne at kende, hjælper de dig med at få større overskud, mere ro på og en bedre hverdag.

Blandt andet vil du få teknikker til at kontrollere symptomer som uro, træthed og tristhed. Du får også redskaber til at tackle udfordringer som fx isolation og vanskelige følelser. Redskaberne er din værktøjskasse, som du altid har med dig.

Forløbet er også et vigtigt frirum til at dele erfaringer og tanker med andre, der har det ligesom dig.

Alle på forløbet har tavshedspligt. Det gælder også instruktørerne.

Hvem underviser?

Kurset ledes af to instruktører, som har gennemført en særlig uddannelse.

Mindst den ene har selv erfaring med angst eller depression og ved derfor, hvordan det føles, når sygdom giver begrænsninger i hverdagen.

Hvor og hvor ofte?

Kurserne afholdes i kommunerne. Indtast dit postnummer og find nærmeste kommune.

Man mødes en gang om ugen i 2½ time, 7 uger i træk. Der er cirka 12-14 deltagere på hvert hold.

Se her hvis du …

– er mellem 15 og 25 år

Angst og depression
– for unge

– har svært ved dansk

Hvis du er bange
eller ked af det

– vil på kursus online

Angst og depression
– Online

“Sådan et forum er en sjældenhed.
Kurset giver mulighed for at møde ligestillede
og være helt sig selv.”

“Kurset har tændt min livsgnist igen.
Jeg har fået mere energi og håb for fremtiden.”

Læs om alle kurserne i karrussellen