Du hjælper dig selv-
selvom dansk er svært

LÆR AT TACKLE smerter – på nemt dansk

Har du svært ved at forstå dansk? LÆR AT TACKLE smerter er et  kursus for dig og andre voksne mennesker over 18 år, som har smerter.

Vi mødes i en gruppe. Det er GRATIS at deltage.

Du har måske svært ved at forstå dansk. Derfor taler vi nemt dansk med ord, du kender. Vi viser også tegninger og hjælper hinanden med at forstå.

Du kan selv gøre meget. Du øver dig i måder til at hjælpe dig selv, så du får det godt, selvom du har smerter. Du får hjælp og idéer fra andre mennesker, der også har smerter.

Alle på kurset har tavshedspligt. Også instruktørerne.

Hvem underviser?

To instruktører underviser. De kender selv til smerter.

De er gode til at hjælpe sig selv. De har et godt liv og en god hverdag.

De er uddannet til at undervise på kurset.  

Hvor og hvor ofte?

Kurserne afholdes i kommunerne. Indtast dit postnummer og find nærmeste kommune.

Man mødes en gang om ugen i 2½ time, 6 uger i træk. Der er cirka 12-14 deltagere på hvert hold. Undervisningen er GRATIS.

Se her hvis du …

– er bange eller ked af det

Nemt dansk

– har angst eller depression

Angst og depression
– Online

– er pårørende

Hverdagen som pårørende

Det siger kursisterne om LÆR AT TACKLE – på nemt dansk

“Hun taler rigtig på nem måde.
Hvis vi ikke forstår, så vi finder rigtig mange løsninger.”

“Vi har ikke samme sprog, men vi kan godt tale sammen.”

Læs om andre kurser i karrussellen