Jeg lærte at ændre mit fokus

 Tina blev i 2005 overfaldet på sit job som socialpædagog på et bosted og fik en rygskade. Det betød mange år i behandlingssystemet og afsked med det job, hvor hun havde fået sine varige skader. Skaderne gav samtidig anledning til at deltage på kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter, som Tina i dag er instruktør på.

Nedenstående er uddrag af en artikel, som Ulykkespatienforeningen bragte på Ulykkespatient.dk i 2020. Læs hele artiklen.

Tina

Tina fortæller:

”Jeg var gennem hele møllen med læger, fysioterapeuter og kommunen. Efter nogen tid måtte jeg droppe at vende tilbage til mit tidligere arbejdsfelt. Jeg havde mange smerter, og jeg udviklede social angst og fór sammen hver gang, nogen nærmede sig mig bagfra” siger Tina.

Da kommunen gjorde hende opmærksom på muligheden for at komme på kursus, var hun ikke i tvivl om, at hun skulle takke ja.

”Jeg var selvfølgelig nervøs inden kurset, men det var enormt dejligt at træde ind i et rum, hvor jeg straks følte mig forstået. Det var en enorm befrielse ikke at skulle bruge en masse energi på at forklare mig. Det fjernede en kæmpe sten fra mine skuldre allerede den første gang,” husker Tina.

Hvad virker for mig?

Underviserne på kurset kender selv til livet med smerter og har været igennem mange af de ting, kursisterne står midt i.
”Det betød rigtig meget, at jeg ikke følte mig belært, men følte mig omfavnet af forståelse. Det gjorde, at jeg kunne slappe af,” siger Tina.

På kurset kommer deltagerne gennem en række forskellige emner som bedre søvn, rigtig brug af medicin og balance mellem aktivitet og hvile. Samtidig er der fokus på at præsentere deltagerne for forskellige værktøjer, som kan være brugbare i hverdagen med smerter.

”Vi fik tid til at afprøve de forskellige værktøjer, vi blev præsenteret for, og så gælder det jo om at finde ud af, hvad der virker for den enkelte,” siger Tina.
Over tid kan det ændre sig hvilke værktøjer, man har glæde af, fordi man løbende ændrer behov. Noget af det, Tina har haft glæde af, og som hun stadig bruger i dag, er at lave handleplaner.

”Det hjælper mig med at nedbryde opgaver, der kan virke uoverskuelige, til mindre dele, så det bliver mere overskueligt at gennemføre dem,” fortæller Tina.
Det kan være noget så banalt som vasketøjet, der kan være svært at overskue, når man har mange smerter.

”Målet med handleplanen er, at jeg får en succes, fordi jeg får lavet en plan, så det er realistisk at gennemføre opgaven,” fortæller Tina.
Kurset løber over seks uger, og man skal ikke forvente, at alle ens udfordringer er løst, når kurset slutter.

”Kurset startede en proces i mig, og det hjalp mig til at ændre mit fokus fra hvad jeg ikke kan til hvad jeg kan. Det var ikke sådan, at jeg efter kurset var et nyt menneske, men det satte gang i en proces, som jeg arbejdede videre med. Det krævede en masse træning og øvelse, og i en lang periode mødtes jeg med de andre deltagere på mit hold, så vi kunne støtte hinanden,” fortæller Tina.

I dag er Tina selv instruktør på ’LÆR AT TACKLE kurserne’.

Se flere deltagerberetninger fra samme kursus
Se deltagerberetninger fra alle kurser
Tilbage til forsiden