Man bliver hjulpet fremad

37-årige Mai Møller Bjerregaards 65-årige far har Parkinson og demens som følgesygdom. Han bor på plejehjem, mens Mais mor forsøger at passe fuldtidsjob og holde styr på det praktiske omkring et hus, mens hun samtidig skal bearbejde sorgen over ægtefællens langsomme forsvinden.

For Mai har det været en stor sorg at se begge forældre ramt af sygdom. Der var behov for at tænke anderledes, hvis hun ikke selv skulle gå ned med flaget. Derfor deltog hun i kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende for at finde ro og lære at slippe sin skyldfølelse. Kurset kan følges gratis i størstedelen af landets kommuner.

Redskaber til at tackle sin situation

»Man bliver så indhyllet i begrænsningerne og det svære, når en i familien får en kronisk sygdom. Man skal få vendt det, man står i, til muligheder. Det giver i sig selv noget energi. Som datter bliver man dobbelt ramt af sorg over en kronisk syg far og en mor, der rammes lige så hårdt, fordi hans sygdom påvirker hendes liv 100% både fysisk og psykisk. Jeg har ikke haft min mors plejeopgave med at være oppe 5-6 gange hver nat for at hjælpe min far, mens hun passede sit fuldtidsjob. Min egen belastning har ligget i at være vidne til min fars gradvise svækkelse og oplevelsen af min mors smuldrende liv og nedslidning.«

»Kurset har virkelig fokus på, hvordan man konkret kan arbejde med tingene. Opbygningen gør samtidig, at man kommer igennem forskellige emner og øvelser, hvor alle får forholdt sig til den situation, de står i. Det er meget konstruktivt og lidt et sikkerhedsnet, at der bliver taget hånd om en og ens situation. Man bliver hjulpet fremad.«

Næsten hver anden pårørende i Danmark føler sig psykisk belastet på grund af deres situation, mens hver femte bliver langvarigt syg på grund af ekstra udfordringer. På pårørendekurset får man redskaber til, hvordan man passer på sig selv, beder om hjælp og bevarer sociale relationer, så man forebygger stress, depression og mistrivsel mv.
Deltagerne er ligesindede, som forstår hinandens udfordringer. Også underviserne er pårørende og kan dermed sætte sig i kursisternes sted.

Svære beslutninger

Som pårørende man skal man nogle gange træffe svære beslutninger på andres vegne eller tilsidesætte sig selv for at kunne støtte den syge og andre pårørende.

»Jeg har skullet lægge låg på mine egne følelser for at være der for dem. For hvis jeg viste min egen sorg, ville min mor måske ikke spørge mig om hjælp og dermed stå alene. Derfor er min egen sorg tit kommet ud, når jeg har været alene. Jeg har haft pludselige grædeture i bilen efter et besøg hos min far, eller inden jeg skulle sove.«
»Jeg var nødt til at vise overskud, fordi mine forældre ikke havde det. De havde brug for, at min søster og jeg tog over på det praktiske, mens far boede hjemme. Økonomien, hus og have. Vi oplevede min far mere plejekrævende og syg, end han selv gjorde. Han forstod ikke, hvorfor min mor ikke bare kunne passe ham hjemme. Beslutningen om en plejehjemsplads var det os, der måtte skubbe til. Det er en af de sværeste ting, jeg nogensinde har stået med.«

Lærte at passe på sig selv

Pårørendekurset gav Mai de nødvendige redskaber til at håndtere sin situation, træffe bedre beslutninger for sig selv og finde tid til at lade op, så hun kunne få sit overskud tilbage.

»Jeg fik blandt andet lært at sige højt, at forventningerne skal ned. Det nytter ikke at holde fast i at gøre rent og lave mad fra bunden, inden der kommer gæster. Man må slække på nogle krav for at få det bedste ud af det. Jeg er også blevet mere tydelig overfor min egen familie, hvis jeg har brug for tid alene, for hvis jeg går ned, kan min far, mor og familie ikke hænge sammen. Forløbet har lært mig at prioritere mig selv og det, der betyder noget. Bruge iltmasken selv, før jeg kan hjælpe andre. Det er megavigtigt, at jeg finder tid og energi til at få tanket op.«

”Det er virkelig rart at sætte tid af og sige,
det her skal jeg, for det har jeg behov for.”

»Jeg blev helt besat af handleplaner. Det er virkelig rart, fordi de tvinger mig til at sætte tid af til mig selv. Hver uge laver jeg en ny handleplan. Denne her uge da gør du det og det, fordi det har du lyst til. Så gør jeg det i stedet for, at alt handler om, at min mor kan blive indlagt, eller der kan ske noget akut. Det er virkelig rart at sætte tid af og sige, det her skal jeg, for det har jeg behov for. Før satte jeg mine egne behov til side. Det var virkelig rart at lære, at det er okay at passe på sig selv. Jeg fik en helt anden forståelse af mig selv.«

Fakta om kurset

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er et kursusforløb for voksne, som er nære pårørende til en voksen med langvarig sygdom.

Kurset har fokus på den pårørende og giver konkrete redskaber til at klare udfordringer som fx manglende overskud, dårlig samvittighed, søvnproblemer, stress eller følelsen af isolation. Samtidig møder man andre, der står i situationer, som minder om ens egen.

Kurset ledes af to instruktører. Mindst den ene har selv erfaringer som pårørende til en syg.

Se flere deltagerberetninger fra samme kursus
Se deltagerberetninger fra alle kurser
Tilbage til forsiden