Meget uventet har Linda fået en mail fra sin koordinator her til morgen. Mailen indeholder en besked fra en kvinde, der har været kursist på et af Lindas smertekurser.

Selv om det er længe siden, kvinden har deltaget, kan Linda udmærket huske hende. Hun havde været involveret i en bilulykke, hvor hun var kommet slemt til skade.

Ikke alle kursister brænder sig fast i en instruktørs hukommelse som i dette tilfælde, men nogle gør. Det er ikke altid deres sygdom eller sygdomshistorie, man husker dem på. Årsagen kan lige så ofte ligge i den forandring, man oplever, når en kursist tager kursernes metoder og teknikker til sig og får succes med at bruge dem. DET er noget, der brænder sig fast.

Mindre ensomhedsfølelse og bedre smertelindring

I mailen udtrykker kvinden stor taknemlighed over den omsorg, Linda og hendes medinstruktør havde udvist på kurset. Kvinden beskriver også, hvordan de andre deltagere havde fået hende til at føle sig lidt mindre ensom med sine smerter.

Flere af kursets redskaber har været til stor hjælp for hende i tiden efter kurset. Særligt smertedagbogen fremhæver hun som et uvurderligt redskab i forbindelse med sygehuskonsultationer. Optegnelserne gør det lettere for hende at beskrive sine smerter over for lægerne. Dermed får lægerne et bedre grundlag for at sammensætte en smertelindrende behandling.

Kvinden afslutter sin besked med et ønske om en rigtig glædelig jul. Mailen varmer Linda meget. Både fordi hendes instruktørindsats har båret frugt, og fordi det varmer at læse, at et menneske, man har forsøgt at hjælpe, har fået det bedre.

Spørgsmål: Hvordan kan man glæde andre med en lille venlig gestus?

TIL FORSIDEN AF JULEKALENDEREN