Jeg havde brug for nogen, som forstod

Der er fuld knald på 24-årige Emma, som arbejder i butik, og håber på at blive optaget på Københavns Universitet til sommer. Alligevel er hun på mange måder et helt andet sted end sine jævnaldrende. Hendes mor er nemlig alvorligt syg. Derfor tilmeldte hun sig kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende.

“Min mor er 55 år, og født med én nyre samt defekt urinleder. Hendes nyrefunktion er nu under 15%, og der er påbegyndt forberedelser til dialysebehandling”.

Emma er enebarn og samtidig morens primære pårørende. Det betyder, at hun er alene om at håndtere bekymringer, praktiske opgaver og den daglige omsorg, der følger med morens sygdom.

“Igennem hele min barndom har min mor været indlagt i perioder på grund af hendes nyresygdom. Selvom vi kunne tale om det derhjemme, følte jeg aldrig, at jeg kunne tale med andre om hendes sygdom. Især ikke mine jævnaldrende og veninder, da de ikke forstår min situation. Jeg var kommet dertil, at jeg havde brug for nogen, der forstod.”

På pårørendekurset var Emma den yngste deltager. Den ældste kursist havde passeret de 80 år. Men i forvejen var det ikke fester og byture, som fyldte mest i Emmas hoved. Derfor var aldersspredningen på holdet ikke et problem. Tværtimod!

”Det er min mor, der burde passe på mig, men mig, som passer på hende.”

»Jeg var virkelig overrasket over, hvor meget jeg havde til fælles med Karen og Else på 80 år end med nogen på min egen alder. Jeg kunne genkende mere i de ældre kursister end i mange af mine veninder. Vi havde de samme følelser og udfordringer. Det var godt at tale om, hvor vred jeg var. Min mor skal ikke kende de følelser. Hun og jeg er meget åbne omkring vores fælles situation, men nogle ting ville give hende ekstra bekymringer. Det var rart for første gang at tale åbent om, hvilke følelser man sad i, som ikke altid var rare. Alle genkendte de følelser, jeg havde. Det er min mor, der burde passe på mig, men nu er jeg blevet hende, der passer på min mor. De andre forstod det bare.«

Til forskel fra mange andre pårørendetilbud har LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende udelukkende fokus på, hvordan den pårørende passer på sig selv for at undgå overbelastning eller blive ramt af stress, depression, ensomhed eller generel mistrivsel. På kurset får man en række redskaber, som på forskellige måder hjælper med at få overblik og give sig selv omsorg. Et af redskaberne er handleplaner, som hjælper med at sætte realistiske mål – og nå dem.

”Det var virkelig rart at lære, at det er okay at passe på sig selv. Jeg fik en helt anden forståelse af mig selv.”

»Jeg blev helt besat af handleplaner. Det er virkelig rart, fordi de tvinger mig til at sætte tid af til mig selv. Hver uge laver jeg en ny handleplan. Denne her uge da gør du det og det, fordi det har du lyst til. Så gør jeg det i stedet for, at alt handler om, at min mor kan blive indlagt, eller der kan ske noget akut. Det er virkelig rart at sætte tid af og sige, det her skal jeg, for det har jeg behov for. Før satte jeg mine egne behov til side. Det var virkelig rart at lære, at det er okay at passe på sig selv. Jeg fik en helt anden forståelse af mig selv.«

»Jeg har også lært at tale om tingene. Før talte jeg ikke rigtigt om det. Men nu er det sådan: Det er dén situation, vi står i, og så taler vi åbent om den.«

Forløbet gav Emma lyst til selv at uddanne sig som instruktør. I dag underviser hun andre pårørende på kurser i Københavns Kommune. Blandt andet har hun undervist et hold med søskendepar i 20’erne, som alle havde demente forældre.

Fakta om kurset

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er et kursusforløb for voksne, som er nære pårørende til en voksen med langvarig sygdom.

Kurset har fokus på den pårørende, som får konkrete redskaber til at klare udfordringer som fx manglende overskud, dårlig samvittighed, søvnproblemer, stress eller følelsen af isolation. Samtidig møder man andre pårørende, der står i situationer, som minder om ens egen.

Kurset ledes af to instruktører, hvoraf mindst den ene selv har erfaringer som pårørende til en syg.

Undervisningen foregår på hold med 12-16 deltagere. Man mødes en gang om ugen i 2½ time, 7 uger i træk. Deltagelse er GRATIS.

Se flere deltagerberetninger fra samme kursus
Se deltagerberetninger fra alle kurser
Tilbage til forsiden