Det her er bare et sindssygt godt forum, hvor man føler sig hørt!

Oskar Nordling var kun 20 år gammel, da han begyndte at undervise voksne, der både var to og tre gange ældre end ham, i at håndtere angst og depression. For på trods af sin unge alder ved han, hvad han taler om..

Angst og usikkerhed

Mange unge rammes af angst eller depression, og årsagerne kan være vidt forskellige. Men for Oskar var der mange grunde. Som 6-årig blev han ramt af en hoftesygdom, der gjorde det nødvendigt at bruge kørestol i et år og krykker i de følgende 5-6. For den i forvejen generte dreng blev det endnu sværere at invitere kammerater hjem. Når de andre spillede fodbold, var han kun tilskuer.

Det hele blev for meget

Som 10-årig blev hans mor diagnosticeret med livstruende cancer, og ventetiden på behandling var lang. Da flere af Oskars venner samtidig skiftede skole, blev det hele for meget for den halvstore dreng.

»Det var jo nok særligt det der med, om min mor skulle dø. Specielt da vi fik at vide, at hun først kunne få behandling et godt stykke ude i fremtiden. Det gjorde, at jeg blev angst for, om jeg ville miste hende.«

For at komme hurtigere i behandling rejste moren til Tyskland. Men hendes fravær og usikkerheden omkring helbredelsen tog hårdt på både Oskar og hans tre år yngre bror. Deres far var også udfordret og havde efterhånden svært ved at tage sig af børnene.

»Min far var meget mærket af det og skulle samtidig passe mig og min lillebror, så det var ikke så nemt at snakke med ham og få støtte derfra. Han fik også angst, så han måtte gå til psykolog.«

Skoleskift og gymnasietid – men angsten følger med

I 6. klasse skiftede Oskar skole og kom i en klasse, hvor han følte sig godt tilpas. Senere startede han i gymnasiet. Men de svære ting i barneårene havde sat deres spor.

»Gymnasiet var meget fint, selvom man til tider kan være stresset og presset. Men da der opstod splid mellem to i vennegruppen, blev stemningen også presset dér. Jeg havde også en ret slem eksamensangst. Og når man i forvejen er utilpas og trist, og lærerne bliver ved med at sige, at ’lige om lidt er der eksaminer’”, så kom der bare mere og mere tryk på. Til sidst røg proppen bare af flasken, og jeg kunne ikke holde det inde mere. Så jeg kom ind i en depression igen.«

Oskar forsøgte at gennemføre 3.g, men måtte halvvejs inde i skoleåret tage en pause på grund af voldsom træthed og manglende overskud til skole og lektier. I de følgende måneder lykkedes det dog at passe et deltidsjob, mens depressionen klingede af. Desværre mistede han kontakten til gymnasievennerne. Angsten var der til gengæld stadig. Men en række psykologsamtaler fik ham ovenpå igen så han kunne startede forfra i 3.g, der blev afsluttet planmæssigt året efter.

Værktøjer, der hjælper

»Jeg kom okay igennem eksamenerne, men havde stadig angst. Min far havde også stadig perioder, hvor han kunne ryge ned. Så det var meget det der med: Hvordan kan jeg undgå at komme ned i en periode med angst og depression igen? Og måske få nogle værktøjer, som kunne hjælpe mig? For nogle gange så kommer det bare pludseligt.«
»Da min mor og jeg så en annonce i lokalavisen om LÆR AT TACKLE angst og depressions-kurset, var min første reaktion: Det kunne da godt være noget for mig. Men på den anden side kendte jeg slet ikke nogen, der havde hørt om det her. Ville det nu virke, eller ville det nu ikke virke? Så jeg slog det op på nettet, og det så okay interessant ud. «

»På dagen for informationsmødet havde jeg angst, så min mor tog med mig for at tale med koordinatoren. Nogle dage senere var jeg til en forsamtale. Der var flere tilmeldte, end der var plads til på holdet, så jeg blev jeg glad, da jeg fik besked om, at jeg var kommet på.«

En masse gode selvhjælpsredskaber

På kurserne får deltagerne en række redskaber til at genvinde kontrollen, så de kan få overskud og mod til at gøre ting, som tidligere har været svære – eller måske ligefrem utænkelige – at give sig i kast med. Undervejs udveksler kursisterne ideer til, hvordan de løser udfordringer, som opstår undervejs.

»Positiv tænkning er en af de ting, jeg har lært, og som jeg bruger meget. Hvis noget ser uoverskueligt ud, har jeg lært at lave problemløsninger til, hvad jeg kan gøre. Handleplanerne bruger jeg selvfølgelig også meget. Og humørdagbog, specielt i stressede og pressede perioder, så jeg kan se: Hov, der havde jeg da egentlig en god dag, måske fordi jeg gjorde et eller andet, cyklede eller sådan noget. Så der er bare en masse gode selvhjælpsredskaber.«

Et sindssygt godt forum

Det at mødes med nogen, der har det ligesom én selv, har stor betydning for kursisterne. Ingen behøver at forklare sig, og man ved, at alle ens udfordringer vil blive forstået.

»Det er altså bare en form for tabu at snakke om, at man har angst og depression. Sådan var det heldigvis ikke på holdet. Men angst og depression er jo psykiske lidelser. Og når man hører om folk, der er sindssyge, i aviserne og på TV, så er det jo typisk nogen, som er mentalt ustabile og som ikke kan fungere optimalt i samfundet. Og så tænker jeg jo, at andre måske lidt sidestiller én med sådan nogen, når man fx fortæller, at man har en psykisk lidelse.«

»Mange kursister siger også, at når de er hos sundhedspersonale, så kan det godt ske, at de taler forbi hinanden, og at de ikke helt forstår, hvad hinanden mener. Det har man nemmere ved, når man selv har angst eller depression. Det her er bare et sindssygt godt forum, hvor man føler sig hørt.«

Hjælp til selvhjælp

»Hvis jeg møder en bekendt og skal fortælle om det her kursus, så ville jeg sige, at det ikke er en behandling, det er et kursus med hjælp til selvhjælp. Du skal ikke regne med at komme ind og bare få løst alle dine problemer. Du skal selv være aktiv og prøve nogle ting af.«

Kurset lærte Oskar, hvad kan skal gribe til, hvis han rammes af angst eller tunge tanker. Efter forløbet blev han hurtigt deltidsansat på et lager og uddannede sig som LÆR AT TACKLE-instruktør, så han kunne hjælpe andre med angst og depression. I dag studerer han på DTU og underviser både unge og voksne på LÆR AT TACKLE. Hans mor er heldigvis erklæret rask.

>Se flere beretninger fra samme kursus
> Se beretninger fra alle kurser
> Tilbage til forsiden